"released overseas" — Słownik kolokacji angielskich

released overseas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony za granicą
  1. release czasownik + overseas przysłówek
    Luźna kolokacja

    Later, it was released theatrically overseas as a short subject.

powered by  eTutor logo