"serve overseas" — Słownik kolokacji angielskich

serve overseas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ za granicą
  1. serve czasownik + overseas przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Nearly 400,000 men served overseas, with 40 percent of the total force serving in front line areas.

powered by  eTutor logo