"released independently" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony samodzielnie
  1. release czasownik + independently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They may also be released independently, after a significant meeting.

powered by  eTutor logo