"released separately" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony oddzielnie
  1. release czasownik + separately przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Music from the third disk, however, is intended to be released separately in due course.

powered by  eTutor logo