"release worldwide" — Słownik kolokacji angielskich

release worldwide kolokacja
Popularniejsza odmiana: released worldwide
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij na całym świecie
  1. release czasownik + worldwide przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The single is expected to be released worldwide after the show.

powered by  eTutor logo