"finally release" — Słownik kolokacji angielskich

finally release kolokacja
Popularniejsza odmiana: finally released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu zwolnienie
  1. release czasownik + finally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    When she finally released me, I turned toward the door.

powered by  eTutor logo