"independently release" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: released independently
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samodzielnie zwolnienie
  1. release czasownik + independently przysłówek
    Silna kolokacja

    They may also be released independently, after a significant meeting.

powered by  eTutor logo