"released directly" — Słownik kolokacji angielskich

released directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony bezpośrednio
  1. release czasownik + directly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It was released directly to video in most countries.

powered by  eTutor logo