"actually release" — Słownik kolokacji angielskich

actually release kolokacja
Popularniejsza odmiana: actually released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie zwolnienie
  1. release czasownik + actually przysłówek
    Luźna kolokacja

    It is not even known if this was actually released.

powered by  eTutor logo