ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"actually released" — Słownik kolokacji angielskich

actually released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie zwolnić
  1. release czasownik + actually przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It is not even known if this was actually released.

powered by  eTutor logo