"eventually release" — Słownik kolokacji angielskich

eventually release kolokacja
Popularniejsza odmiana: eventually released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie zwolnienie
  1. release czasownik + eventually przysłówek
    Silna kolokacja

    She was eventually released for two years to live with her family.

powered by  eTutor logo