"released respectively" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony odpowiednio
  1. release czasownik + respectively przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Special editions of both Versions 1 and 2 were also released in 2008 and 2011 respectively.

powered by  eTutor logo