"released exclusively" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony wyłącznie
  1. release czasownik + exclusively przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It was the only game in the series released exclusively for the home market.

powered by  eTutor logo