"release exclusively" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: released exclusively
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij wyłącznie
  1. release czasownik + exclusively przysłówek
    Luźna kolokacja

    It was the only game in the series released exclusively for the home market.

powered by  eTutor logo