"immediately released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast zwolnić
  1. release czasownik + immediately przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    All were immediately released since they had already been held over six months.

powered by  eTutor logo