Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"uwolnienie energii" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uwolnienie energii" po polsku

uwolnienie energii

rzeczownik
  1. energy release  
    You do not get an energy release by making nuclei larger than iron. (Nie otrzymasz uwonienia energi poprzez utworzenie jąder atomów większych niż żelaza.)

"uwolnienie energii" — Słownik kolokacji angielskich

energy release kolokacja
  1. energy rzeczownik + release rzeczownik = uwolnienie energii
    Zwykła kolokacja

    "Do you think those big blocks of what appeared to be silver were involved in the energy release?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo