"subwencja rządowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "subwencja rządowa" po polsku

"subwencja rządowa" — Słownik kolokacji angielskich

block grant kolokacja
  1. block rzeczownik + grant rzeczownik = dotacja rządowa, subwencja rządowa
    Bardzo silna kolokacja

    Over five years, the block grant would provide states with $36.3 billion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo