"temporarily block" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily block kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo blok
  1. block czasownik + temporarily przysłówek
    Silna kolokacja

    He was successful in temporarily blocking the introduction of the book into the country.

powered by  eTutor logo