"świst" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "świst" po polsku

świst

rzeczownik
 1. whistle **  
  The ball flew so fast you could only hear a whistle. (Piłka leciała tak szybko, że można było usłyszeć tylko świst.)
  The whistle of bullets on the battlefield was terrifying. (Świst kul na polu bitwy był przerażający.)
 2. whizz BrE , whiz AmE
 3. whoosh , także: woosh
 4. swish , także: whish
  • świst (np. bata), szelest (np. materiału), pisk (opon)
   I just heard the tyres swish and he disappeared. (Tylko usłyszałem pisk opon i już go nie było.)
 5. piping
 6. swoosh
 7. whistling rale
 8. sibilant rale  

powered by  eTutor logo