Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"odprowadzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odprowadzenie" po polsku

odprowadzenie

rzeczownik
 1. channeling , także: channelling
 2. downlead
 3. ushering
 4. escorting
 5. seeing *
  • odprowadzenie (np. do domu)
czasownik
 1. accompany ***
  • towarzyszyć (komuś), odprowadzać (kogoś) [przechodni]
   He accompanied me during my journey to Japan. (On towarzyszył mi podczas mojej podróży do Japonii.)
   Can I accompany you to the airport? (Czy mogę odprowadzić cię na lotnisko?)
   They didn't know that you were accompanying me. (Oni nie wiedzieli, że ty mi towarzyszyłeś.)
   She went to the party accompanied by her ex-boyfriend. (Ona poszła na imprezę w towarzystwie swojego byłego chłopaka.)
 2. carry , *****
 3. usher *
 4. channel ***
 5. bring *****
 6. see *****
  • odprowadzać (np. do domu) [przechodni]
   I will see your daughter home, I promise. (Odprowadzę waszą córkę do domu, obiecuję.)
   Will you see me home? This neighbourhood is not safe. (Odprowadzisz mnie do domu? Ta dzielnica nie jest bezpieczna.)
phrasal verb
 1. drain away  
 2. drain off
 1. wick something away
czasownik
 1. walk , *****  
  He walked me home. (On odprowadził mnie do domu.)
  Will you walk me? I am scared of the dark. (Odprowadzisz mnie? Boję się ciemności.)
 2. escort , **
phrasal verb
 1. see somebody in **
 2. get somebody back *
 3. see somebody off
 4. show somebody out  
  I will show you out. (Odprowadzę cię.)

Powiązane zwroty — "odprowadzenie"

czasownik
inne
phrasal verb
idiom
inne
prowadzić = take point , także: walk point , także: be on point , także: be a point man , także: run a point
rzeczownik

powered by  eTutor logo