"requirement" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "requirement" po angielsku

requirement *** , req. (skrót)

rzeczownik
 1. wymóg [policzalny]
  You need to fulfill these requirements to be employed for the position. (Musi Pan spełnić te wymagania, aby być przyjętym na to stanowisko.)
  What are the requirements to enter university in your country? (Jakie są wymogi, żeby dostać się na uniwersytet w Twoim kraju?)
  Her computer doesn't meet the programme's requirements. (Jej komputer nie spełnia wymogów programu.)
 2. potrzeba [policzalny]
  He has hidden requirements, which he won't share. (On ma skryte potrzeby, którymi się nie podzieli.)
  I don't have many requirements. (Nie mam wielu potrzeb.)
 3. żądanie, wymaganie [policzalny]
  I quit the army, because I couldn't meet the general's requirements. (Opuściłem wojsko, bo nie mogłem spełnić wymagań generała.)
  The city council officially issued the requirements, which need to be met to apply for a benefit. (Urząd miasta oficjalnie wydał wymagania, które należy spełnić, aby ubiegać się o zasiłek.)
 4. cenzus (np. majątkowy)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "requirement"

rzeczownik
kolokacje

powered by  eTutor logo