Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"impose requirements" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stawiaj wymagania
  1. impose czasownik + requirement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The other requirements imposed upon Gateway, however, seem to tell a different story.

powered by  eTutor logo