"include requirements" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj wymogi
  1. include czasownik + requirement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also include requirements for capacity building and economic strengthening of the organization.

powered by  eTutor logo