"assign duties" — Słownik kolokacji angielskich

assign duties kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obowiązki beneficjenta
  1. assign czasownik + duty rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If he does not need all of your service, I will assign additional duties later.

podobne do "assign duties" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "assign duties" po angielsku

inne