"assign blame" — Słownik kolokacji angielskich

assign blame kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wina beneficjenta
  1. assign czasownik + blame rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was difficult to assign blame to any individual for the crash.

powered by  eTutor logo