ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"give one's name" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give one's name" po angielsku

"give one's name" — Słownik kolokacji angielskich

give one's name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj swoje imię
  1. give czasownik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The current name of the street was given in 1825.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo