ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kontrola rządowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontrola rządowa" po polsku

"kontrola rządowa" — Słownik kolokacji angielskich

government control kolokacja
  1. government rzeczownik + control rzeczownik = kontrola rządowa
    Bardzo silna kolokacja

    Most of the people seem to live with little government control.

government check kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontrola rządowa
  1. government rzeczownik + check rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The government checks come at the beginning of the month.

powered by  eTutor logo