"masters degree" — Słownik kolokacji angielskich

masters degree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mistrzowie stopień
  1. master rzeczownik + degree rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The programs give a 60-credit master degree after one year.