BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"degree" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

degree rzeczownik

rzeczownik + degree
Kolokacji: 103
law degree • masters degree • Science degree • bachelors degree • college degree • doctorate degree • engineering degree • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
1. law degree = dyplom prawa, wykształcenie prawnicze law degree
  • The programs give a 60-credit master degree after one year.
  • A masters degree usually takes about 2-3 years to get.
  • He later received his masters degree from the University in 1874.
  • He graduated with a master degree of History in 1982.
  • In this case the master degree is obtained after 1 year of studies.
  • A masters degree in English has been offered from 2006.
  • She received a masters degree and taught science to young people.
  • Masters' degrees in business and education were offered by 1982.
  • Initially, the school only offered master degree as its program.
  • He will follow his academic studies by taking a masters degree.
5. college degree = dyplom uczelni wyższej college degree
8. BA degree = Stopień BA BA degree
9. PhD degree = Doktorski stopień PhD degree
10. honours degree = dyplom ukończenia studiów na wyższym poziomie honours degree
17. Arts degree = Stopień naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych Arts degree
19. MA degree = Stopień mamy MA degree
20. class degree = stopień klasy class degree
21. MBA degree = MBA stopień MBA degree
22. degree of autonomy = stopień niezależności degree of autonomy
23. degree of accuracy = stopień dokładności degree of accuracy
25. degree of freedom = stopień swobody degree of freedom
27. degree of success = stopień sukcesu degree of success
28. degree of difficulty = stopień trudności degree of difficulty
30. graduate degree = dyplom ukończenia studiów graduate degree
31. degree of control = stopień kontroli degree of control
32. economics degree = stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych economics degree
33. school degree = stopień szkolny school degree
37. Theology degree = Stopień z teologii Theology degree
38. journalism degree = stopień dziennikarstwa journalism degree
39. degree of LL = stopień LL degree of LL
40. degree of independence = stopień niezależności degree of independence
41. Commerce degree = Stopień handlu Commerce degree
42. BS degree = BS stopień BS degree
44. class honours degree = klasa dyplom ukończenia studiów class honours degree
45. BSc degree = BSc stopień BSc degree
46. teaching degree = stopień nauczycielski teaching degree
48. degree of certainty = stopień pewności degree of certainty
49. B. degree = B. stopień B. degree
50. MD degree = MD stopień MD degree
51. scale degree = stopień skali scale degree
degree + rzeczownik
Kolokacji: 51
degree program • degree angle • degree murder • degrees Celsius • degrees f • degree course • degree college • degrees c • ...
degree + czasownik
Kolokacji: 29
degree varies • degree depends • degree makes • degree includes • degree requires • ...
czasownik + degree
Kolokacji: 108
confer degrees • grant degrees • offer degrees • receive one's degree • earn one's degree • obtain one's degree • hold one's degree • ...
przymiotnik + degree
Kolokacji: 130
high degree • honorary degree • medical degree • doctoral degree • great degree • lesser degree • certain degree • large degree • ...
przyimek + degree
Kolokacji: 31
by degrees • of Arts degree • for one's degree • at several degrees • from one's degree • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.