"Science degree" — Słownik kolokacji angielskich

Science degree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stopień naukowy
  1. science rzeczownik + degree rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What are you going to do with a political science degree?

powered by  eTutor logo