BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"science" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

science rzeczownik

rzeczownik + science
Kolokacji: 93
computer science • Health Science • journal Science • materials science • Earth Science • rocket science • sports science • ...
science + rzeczownik
Kolokacji: 226
science fiction • Science degree • science professor • science teacher • Science Museum • science education • science lab • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
1. science fiction = fantastyka naukowa, literatura fantastycznonaukowa science fiction
  • What are you going to do with a political science degree?
  • In 1995, after graduating with a political science degree, he started a small business.
  • Although having science degrees, Matthew always had a strong interest in art and design.
  • He is a Columbia graduate with a political science degree.
  • If you want a highly paid industrial job with a lot of responsibility you've got to do a science degree.
  • He holds a bachelor of science degree in physical education from the school.
  • He graduated with a bachelor of science degree in business administration.
  • He graduated in 1952 with a bachelor of science degree.
  • She will graduate this spring with an associate of science degree.
  • He earned a master of science degree in physical education from Illinois.
7. science lab = laboratorium naukowe, pracownia naukowa science lab
9. science laboratory = laboratorium naukowe, pracownia naukowa science laboratory
10. science class = lekcja nauk ścisłych science class
19. science book = książka naukowa science book
22. science experiment = eksperyment naukowy science experiment
24. Christian Science Monitor = Chrześcijański Monitor naukowy Christian Science Monitor
27. science fiction novel = powieść fantastyki naukowej science fiction novel
28. National Science Foundation = Państwowe Centrum Badań Naukowych (w USA) National Science Foundation
29. Science University = Uniwersytet naukowy Science University
30. science fiction film = film fantastycznonaukowy science fiction film
31. science fiction story = historia fantastyki naukowej science fiction story
32. science fiction author = autor fantastyki naukowej science fiction author
38. Science News = Wiadomości naukowe Science News
39. science curriculum = profil przyrodniczy (klasy w szkole) science curriculum
40. Mystery Science Theater = Tajemniczy Teatr naukowy Mystery Science Theater
42. science fiction movie = film fantastyki naukowej science fiction movie
46. science fiction magazine = magazyn fantastyki naukowej science fiction magazine
48. Science Fun Gingrich = Zabawa naukowa Gingrich Science Fun Gingrich
49. science station = stacja naukowa science station
50. science team = zespół naukowy science team
53. science fiction series = fantastyka naukowa seria science fiction series
55. Science Channel = Kanał naukowy Science Channel
57. science classroom = klasa naukowa science classroom
58. science subject = temat ścisły science subject
60. science fiction convention = konwencja fantastyki naukowej science fiction convention
62. science block = budynek wydziału nauk ścisłych science block
63. Science Technology Policy = Technika naukowa Polityka Science Technology Policy
64. science community = społeczność naukowa science community
67. science journalist = dziennikarz naukowy science journalist
70. science school = szkoła naukowa science school
science + czasownik
Kolokacji: 51
science makes • science says • science provides • science comes • science takes • ...
czasownik + science
Kolokacji: 67
teach science • study science • use science • include science • receive in science • earn in science • graduate in science • call science • ...
przymiotnik + science
Kolokacji: 156
political science • social science • natural science • medical science • physical science • modern science • biological science • ...
przyimek + science
Kolokacji: 23
between science • of Science • about science • in science • for Science • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.