"science book" — Słownik kolokacji angielskich

science book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka naukowa
  1. science rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were all science books, and it took me a long time to understand them.

    Podobne kolokacje: