PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"history book" — Słownik kolokacji angielskich

history book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka historiia
  1. history rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He didn't want to be told to read a history book.