"Science News" — Słownik kolokacji angielskich

Science News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości naukowe
  1. science rzeczownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Although al those years of reading science news probably helped.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo