"BBC News" — Słownik kolokacji angielskich

BBC News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości BBC
  1. BBC rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    BBC news is good because it can draw from material in the regions.

    Podobne kolokacje: