"Science Book" — Słownik kolokacji angielskich

Science Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: science book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka naukowa
  1. science rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were all science books, and it took me a long time to understand them.

    Podobne kolokacje: