PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"bieganie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bieganie" po polsku

bieganie

Running Tips for Beginners: Mistakes to Avoid | Greatist
rzeczownik
 1. running ** , footrace
  • biegi, bieganie [UNCOUNTABLE]
   She just needs to put him out of the running. (Ona tylko potrzebuje usunąć go z biegów.)
   The footrace has been exhausting. (Bieganie było wyczerpujące.)
 2. running **  
  Running is good for your health. (Bieganie jest dobre dla zdrowia.)
  Which one is more healthy: running or swimming? (Co jest zdrowsze: bieganie czy pływanie?)
 3. track ****   American English [UNCOUNTABLE]
  I love track, it keeps me in shape. (Kocham bieganie, ono utrzymuje mnie w dobrej formie.)
  Track will make you healthy and happy. (Bieganie sprawi, że będziesz zdrowy i szczęśliwy.)
Biegają młodzi i seniorzy.
czasownik
 1. run *****   [INTRANSITIVE]
  We'll have to run. (Będziemy musieli biec.)
  He's too drunk to run. (Jest zbyt pijany, żeby biec.)
  She ran down the stairs as fast as she could. (Ona zbiegła po schodach tak szybko, jak tylko mogła.)
  The faster you run, the sooner you get there. (Im szybciej będziesz biec, tym wcześniej tam dotrzesz.)
  zobacz także: rush, runneth
 2. bustle
Lomond Triathlon – Scuttle
czasownik
 1. rush ****
  • pędzić, gonić, biec [INTRANSITIVE]
   He came rushing in from the kitchen. (On przyszedł pospiesznie z kuchni.)
   We all rushed upstairs to see what was going on. (Wszyscy pobiegliśmy na górę, żeby zobaczyć, co się działo.)
   link synonim: speed
   zobacz także: run
 2. pound ****
 3. scurry , także: skurry
  • pędzić, biec, mknąć
   Hurry, my child, and scurry inside. (Pośpiesz się, moje dziecko i mknij do wnętrza.)
 4. jet ***
  • pędzić, biec informal [INTRANSITIVE]
   You have to jet if you want to be there at five. (Musisz pędzić, jeśli chcesz być tam o piątej.)
   Don't jet like that, you'll break a leg. (Nie pędź tak, złamiesz nogę.)
 5. scuttle
  • truchtać, biec (małymi kroczkami), umykać
   A crab scuttled under a rock as we passed. (Krab umknął pod kamień, gdy przechodziliśmy obok.)
 6. skelter

powered by  eTutor logo