"zmieniać bieg" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmieniać bieg" po polsku

zmieniać bieg

obrazek do "change gear" po polsku
czasownik
 1. change gear British English , shift gears American English , switch gears American English  
  You have to use the clutch, if you want to change gear. (Musisz wcisnąć sprzęgło, jeśli chcesz zmienić bieg.)

Powiązane zwroty — "zmieniać bieg"

phrasal verb

"zmieniać bieg" — Słownik kolokacji angielskich

shift gears kolokacja
 1. shift czasownik + gear rzeczownik = zmieniać bieg
  Bardzo silna kolokacja

  With those few words, she had shifted gears on my thinking.

  Podobne kolokacje:
switch gears kolokacja
 1. switch czasownik + gear rzeczownik = zmieniać bieg
  Silna kolokacja

  Then he switched gears: "My goal is to put people to work."

  Podobne kolokacje:
change gear kolokacja
Popularniejsza odmiana: change gears
 1. change czasownik + gear rzeczownik = zmieniać bieg
  Luźna kolokacja

  He changed gear and looked hard at the back of her car.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo