MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"gear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

gear rzeczownik

rzeczownik + gear
Kolokacji: 78
landing gear • riot gear • fishing gear • scuba gear • camping gear • communications gear • tricycle landing gear • valve gear • ...
gear + rzeczownik
Kolokacji: 29
gear ratio • gear box • gear lever • gear change • gear train • ...
gear + czasownik
Kolokacji: 15
gear includes • gear turns • gear grinding • gear makes • gear uses • ...
czasownik + gear
Kolokacji: 53
shift gears • wear gear • demand over Gear • get one's gear • use gear • put in gear • change gears • switch gears • carry one's gear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. shift gears = zmieniać bieg shift gears
2. wear gear = bieg odzieży wear gear
3. demand over Gear = żądanie ponad Biegiem demand over Gear
4. get one's gear = dostawać czyjś bieg get one's gear
5. use gear = bieg wykorzystania use gear
6. put in gear = wrzuć bieg put in gear
7. change gears = zmiana wyposaża w skrzynię biegów change gears
  • He changed gear and looked hard at the back of her car.
  • Quickly he changed gear and ran back at the wall.
  • You don't have to change gears in the old way.
  • Last year he changed gears, having the class work on a long-term project.
  • You shouldn't really change gear when you're in the middle of a crossroads.
  • "This is important for learning to change gears," he said.
  • So he changed gears and decided to drag race instead.
  • But I find it hard to change gears and start writing plays when my head is full of other things.
  • He'd always been quick, but it was taking him a minute to change gears.
  • The up and down buttons are used to change gears.
8. switch gears = zmieniać bieg switch gears
9. carry one's gear = nieść czyjś bieg carry one's gear
10. kick into gear = nabrać tempa (np. o technice, kulturze), wrzucić na wysoki bieg kick into gear
11. shift into gear = zmiana do biegu shift into gear
przymiotnik + gear
Kolokacji: 62
high gear • protective gear • Top Gear • low gear • electronic gear • main landing gear • full gear • retractable landing gear • ...
przyimek + gear
Kolokacji: 13
into gear • in gear • of gear • to gear • with gear • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.