zmieniać bieg

change gear, shift gears, switch gears

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

You have to use the clutch, if you want to change gear. = Musisz wcisnąć sprzęgło, jeśli chcesz zmienić bieg.