"wear gear" — Słownik kolokacji angielskich

wear gear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieg odzieży
  1. wear czasownik + gear rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then you have the computer call up one - or more - people wearing similar gear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo