BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"w miejscu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w miejscu" po polsku

w miejscu

przysłówek
 1. in place ***
 2. on the spot BrE , in place AmE ***
  • w miejscu (np. bieg, podskoki)
 3. in situ  
 1. in one's tracks

Powiązane zwroty — "w miejscu"

przyimek
przy (w konkretnym miejscu) = along
z (nieobecność w jakimś miejscu) = from
w celu (do opisu celu krótkiej wizyty w określonym miejscu) = by
rzeczownik
atmosfera (w jakimś miejscu) = atmosphere
widownia (o miejscu w kinie, w teatrze) = auditorium
rezydent (mieszkający na stałe w jakimś miejscu) = resident
dusza (osoba mieszkająca w jakimś miejscu) = soul
tubylec (osoba mieszkająca w danym miejscu) = local
toaleta (zwykle w miejscu publicznym) = cloakroom BrE
zwornik (okrągła dekoracja w miejscu zbiegu żeber sklepiennych) = boss
pobojowisko (o miejscu, w którym jest bałagan) = disaster area
wystawienie (w miejscu publicznym) = exhibition
przysłówek
w pracy (w miejscu pracy) = at work
jedynie (np. w jakimś miejscu, z jakiegoś powodu) = only
w tym miejscu = here +1 znaczenie
czasownik
chować (w bezpiecznym miejscu) = lock
zatrzymać się (pozostać w jakimś miejscu) = stay
móc (mieć pozwolenie na coś, np. na parkowanie w określonym miejscu) = can , can
zostawiać (coś w jakimś miejscu) = dump
umiejscowić (umieścić w określonym czasie i miejscu) = set
przebywać (w jakimś miejscu) = sojourn
zbierać się (w jednym miejscu) = meet
napadać (zaatakować i obrabować kogoś w miejscu publicznym) = mug
bawić (w jakimś miejscu) = tarry
inne
spójnik
w którym (o miejscu w jakimś procesie, rozmowie lub historii) = where
phrasal verb
zostać (w miejscu, w którym się stoi) = stay back
przymiotnik
zakorzeniony (w jakimś miejscu) = settled

"w miejscu" — Słownik kolokacji angielskich

in place kolokacja
 1. in przyimek + place rzeczownik = w miejscu (np. bieg, podskoki)
  Bardzo silna kolokacja

  Other companies had systems in place even before the law.

  Podobne kolokacje:
in one's tracks kolokacja
 1. in przyimek + track rzeczownik = w miejscu (w którym się jest)
  Bardzo silna kolokacja

  Now three men stood in the track ahead of us.

  Podobne kolokacje:
on the spot kolokacja
 1. on przyimek + spot rzeczownik = w miejscu (np. bieg, podskoki)
  Zwykła kolokacja

  When I was in full control again everybody sat on her spot.

  Podobne kolokacje:
at place kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w miejscu
 1. at przyimek + place rzeczownik
  Silna kolokacja

  At a second place, they got the same answer as the first.

  Podobne kolokacje:
at the point kolokacja
Popularniejsza odmiana: at this point
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w miejscu
 1. at przyimek + point rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Now, if you're all ready, I think we're about at the point where we should stop talking and start doing.

  Podobne kolokacje:
at a place kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w miejscu
 1. at przyimek + place rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  At a second place, they got the same answer as the first.

  Podobne kolokacje:
in the seat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w miejscu
 1. in przyimek + seat rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  "I've been in a seat for four years where every few months you look around and don't have any money left."

  Podobne kolokacje:
at the place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w miejscu
 1. at przyimek + place rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  At a second place, they got the same answer as the first.

  Podobne kolokacje:
in the place kolokacja
Popularniejsza odmiana: in place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w miejscu
 1. in przyimek + place rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Other companies had systems in place even before the law.

  Podobne kolokacje:
in the spot kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a spot
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w miejscu
 1. in przyimek + spot rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  We can put him in a spot where he'll have to start talking.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo