"narrow bed" — Słownik kolokacji angielskich

narrow bed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wąskie łóżko
  1. narrow przymiotnik + bed rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I went to the side of the narrow bed and took her hand.

    Podobne kolokacje: