łóżko

bed

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I think I'll go home and go to bed. = Myślę, że pójdę do domu i położę się do łóżka.