"zarośla" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarośla" po polsku

zarośla

obrazek do "brush" po polsku obrazek do "scrub" po polsku
rzeczownik
 1. brush ***
  • zarośla (zielone poszycie) [niepoliczalny]
   The hare disappeared in the brush. (Zając zniknął w zaroślach.)
   I lost my phone in the brush. (Zgubiłem telefon w zaroślach.)
 2. beds **  
 3. bushes *
  • zakrzaczenia, zakrzewienia, zarośla
 4. scrub *
  • zagajnik, zarośla (składające się z niskich krzaków) [niepoliczalny]
   He kicked the ball into scrub. (On kopnął piłkę w zarośla.)
   This scrub is so thick that I can't see what is beyond it. (Ten zagajnik jest tak gęsty, że nie widzę, co jest poza nim.)
 5. thicket
  • gąszcz, zarośla, gęstwina, gęstwa
   You will need a good machete to cut through this thicket. (Będziecie potrzebowali dobrej maczety, żeby przebić się przez te zarośla.)
   It is not easy to go through the thicket of bureaucracy. (Nie jest łatwo przedrzeć się przez gąszcz biurokracji.)
 6. shaw *
 7. shrubbery
 8. covert ,
 9. shrubland
 10. coppices