"pościel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pościel" po polsku

pościel

obrazek do "linen" po polsku obrazek do "bed linen" po polsku
rzeczownik
 1. sheets **
  • pościel, prześcieradła
   People have to bring their own food, water and sheets. (Ludzie muszą przynieść swoje własne jedzenie, wodę i pościel.)
   She changed her sheets. (Ona zmieniła swoją pościel.)
   link synonim: bed linen
 2. linen *
 3. bedding   [niepoliczalny]
  Jamie, go upstairs and get the bedding for Suzy. (Jamie, chodź na górę i przygotuj pościel dla Suzy.)
  I bought new bedding for my bed. (Kupiłem nową pościel do mojego łóżka.)
 4. the covers  
 5. bed linen , także: bedclothes , także: bedlinen
  • pościel, bielizna pościelowa [niepoliczalny]
   What about bed linen? (Co z pościelą?)
   The bed linen is changed every other day. (Pościel zmieniana jest co drugi dzień.)
   She turned uneasily, throwing the bedclothes about. (Ona obróciła się niespokojnie, rozrzucając dookoła pościel.)
   link synonimy: sheets, linen
 6. white goods
czasownik
 1. send *****
  • posłać (np. żołnierzy) [przechodni]
   The general sent all the troops west. (Generał posłał wszystkie wojska na zachód.)
   Where are you sending us? (Dokąd nas wysyłacie?)
  • posłać, wysłać (np. do więzienia, szpitala) [przechodni]
   You can do that if you want to get sent straight to prison. (Możesz to zrobić, jeżeli chcesz zostać wysłany prosto do więzienia.)
   He was sent to the hospital after the accident. (On został wysłany do szpitala po wypadku.)
  • posłać (wprawić w ruch) [przechodni]
   He sent the ball flying to the other side of the court. (On posłał piłkę na drugi koniec boiska.)
 2. remand
czasownik
 1. make *****
  • ścielić, usłać (łóżko) [przechodni]
   You'll get ice-cream if you make your bed. (Dostaniesz lody, jeśli pościelisz swoje łóżko.)
   Jimmy, make the bed! (Jimmy, pościel łóżko!)
obrazek do "make the bed" po polsku
czasownik
 1. make the bed , make one's bed
  • ścielić (swoje) łóżko
   Tom, you forgot to make your bed! (Tom, zapomniałeś pościelić łóżko!)
   I'll make my bed later. (Pościelę swoje łóżko później.)
   Make the bed before you leave. (Pościel łóżko zanim wyjdziesz.)

"pościel" — Słownik kolokacji angielskich

bed linen kolokacja
 1. bed rzeczownik + linen rzeczownik = pościel, bielizna pościelowa
  Bardzo silna kolokacja

  The only thing he could do nothing about was the dirty bed linen.

  Podobne kolokacje: