BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

ścielić (swoje) łóżko

make the bed, make one's bed

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

make the bed , make one's bed = ścielić (swoje) łóżko

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Tom, you forgot to make your bed! = Tom, zapomniałeś pościelić łóżko!