"ściółka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ściółka" po polsku

ściółka

rzeczownik
 1. litter * , leaf litter   [niepoliczalny]
  He dropped his keys in the litter during our trip to the forest. (Upuścił klucze na ściółkę podczas naszej wycieczki do lasu.)
  link synonim: forest cover
 2. bedding
  • ściółka, podściółka (dla zwierząt) [niepoliczalny]
   They shredded the cardboard and sold it to equestrian centers as horse bedding. (Oni cięli karton na kawałki i sprzedawali do centrów jeździeckich jako ściółkę dla koni.)
 3. forest cover  
  link synonim: litter
 4. plant litter  
 5. bedding material

"ściółka" — Słownik kolokacji angielskich

leaf litter kolokacja
 1. leaf rzeczownik + litter rzeczownik = ściółka
  Bardzo silna kolokacja

  It is made on the ground among leaf litter.

  Podobne kolokacje:
forest cover kolokacja
 1. forest rzeczownik + cover rzeczownik = ściółka
  Bardzo silna kolokacja

  More than 30% of its area is under the forest cover.