"punkt zwrotny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "punkt zwrotny" po polsku

punkt zwrotny

rzeczownik
 1. breakthrough * , także: breakthru American English potocznie
  • punkt zwrotny, przełom [policzalny]
   Scientists are hoping to make a breakthrough in cancer research. (Naukowcy mają nadzieję dokonać przełomu w badaniach nad rakiem.)
   The police made a breakthrough in the search for the thief. (Policja dokonała przełomu w poszukiwaniach złodzieja.)
   This is a major breakthrough in relations between Poland and the USA. (To jest istotny przełom w stosunkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi.)
 2. turning point *  
  It was a turning point in my career. (To był punkt zwrotny w mojej karierze.)
 3. landmark **
 4. tipping point
 5. divide ***
  • przełom, punkt zwrotny (np. w karierze)
   His promotion was a divide in his professional career. (Jego awans był punktem zwrotnym w jego karierze zawodowej.)
   I wrote a book about a divide in my personal life. (Napisałem książkę o przełomie w moim życiu osobistym.)
 6. plot point  

"punkt zwrotny" — Słownik kolokacji angielskich

turning point kolokacja
 1. turning rzeczownik + point rzeczownik = punkt zwrotny
  Bardzo silna kolokacja

  The year 2002 the turning point in their career came.

  Podobne kolokacje:
plot point kolokacja
 1. plot rzeczownik + point rzeczownik = punkt zwrotny
  Bardzo silna kolokacja

  "Save the World" has been a central plot point since the beginning of the series.

  Podobne kolokacje:
tipping point kolokacja
 1. tipping rzeczownik + point rzeczownik = punkt zwrotny, punkt krytyczny
  Bardzo silna kolokacja

  We are in a race to see who gets to the tipping point first.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo