"horyzont" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "horyzont" po polsku

horyzont

sun-on-horizon.jpg
rzeczownik
 1. horizon **  
  We were sitting on the beach looking at the horizon. (Siedzieliśmy na plaży, wpatrując się w horyzont.)
  One of the sailors saw a boat on the horizon. (Jeden z marynarzy zobaczył statek na horyzoncie.)
  zobacz także: horizons
 2. backdrop *
  • horyzont, prospekt (sceneria za czymś, na co patrzymy)
   He was so focused on the sign that he didn't notice a car approaching in the backdrop. (On był tak skupiony na znaku, że nie zauważył nadjeżdżającego samochodu na horyzoncie.)
 3. sea line  

"horyzont" — Słownik kolokacji angielskich

sea line kolokacja
 1. sea rzeczownik + line rzeczownik = horyzont
  Luźna kolokacja

  The custodian pressed the emergency stop button, closing huge valves in the sea lines and ceasing all oil and gas production.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo